Kullanım Koşulları

KiminTelefonu ("KiminTelefonu") www.kimintelefonu.com sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyun. Siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. Şartları kabul etmiyorsanız lütfen siteyi kullanmayın. Bu metinde kullanılan "Kullanıcı" terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 • Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla KiminTelefonu . tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir. Kullanıcılar KiminTelefonu . hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır.
 • Bu sitenin içerdiği tüm bilgilerin telif hakkı KiminTelefonu'na aittir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması, ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. KiminTelefonu, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcılar aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcılar, KiminTelefonu'nun herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. KiminTelefonu . bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.
 • KiminTelefonu'nun interaktif sistemlerini kullanarak siteye gönderdiğiniz ve eklediğiniz içeriğin sorumluluğu size aittir. Hukuken geçerli oldukları ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmedikleri sürece, bu haklarınız üzerinde dilediğiniz şekilde tasarrufta bulunma hakkınız ortadan kalkmamaktadır. Ancak, bu siteyi kullanarak, KiminTelefonu'na, söz konusu içeriği derleme, işleme, yayınlama ve pazarlama hakkını, süresiz ve gayri münhasır olarak vermektesiniz.
 • Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. KiminTelefonu, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcılar, sitenin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı adınız da dahil olmak üzere sitemize gönderdiğiniz tüm bilgiler, sitemizin forumlarına yazdığınız tüm yazılar, diğer Kullanıcılarımıza gönderdiğiniz tüm mesajlar, ve interaktif sistemleri kullanarak sitemize eklediğiniz veya eklenmesini önerdiğiniz tüm terimler, tanımlar, örnek cümleler ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Sitemize gönderdiğiniz bilgilerin genel ahlaka ve kanunlara aykırı olması nedeniyle KiminTelefonu . hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya ait olacaktır.
 • KiminTelefonu ., sitenin Kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.
 • Yorumlarda gönderdiğiniz bilgiler doğru kabul edilir. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk gönderene aittir.
 • KiminTelefonu, yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin Kullanıcıları hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.
 • Sitede yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel veya otomatik tıklama yapmak yasaktır. KiminTelefonu, normal bir Kullanıcı davranışına uymayan bu gibi tıklama faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
 • KiminTelefonu . link verdiği, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir.
 • KiminTelefonu'da yayınlanan yorumları ekibimiz sık sık kontrol etmektedir ve her yorumun yanında şikayet butonu bulunmaktadır. Kullanıcılar tarafından tüketicinin lehine yapılan uyarı, eleştiri, tecrübe paylaşımı, dolandırıcılık ihbari mahiyetindeki mesajlar özellikle telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda diğer kullanıcılara faydalı olması açısından aksi hukuk mercileri tarafından talep edilmedikeçe silinmez. Yorumlardaki eleştiri, hakaret, küçük düşürme, özel ve gizli bilgileri afişe etme, yalan beyan, karalama gibi durumların meydana getireceği maddi ve manevi zarar ve kayıplardan doğacak hukuksal problemlerde KiminTelefonu sorumlu değildir sadece yorumu göndereni bağlar. Şirket yada şahıs tarafından resmi yollarla yapılan müraacatlarda KiminTelefonu yorumun sahibi kişinin IP adresini paylaşmakla yükümlüdür.
 • Bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna ve İstanbul Kadıköy mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir.